شعر - شعر ایرانی - ایران شعر - شعر ایران - شبستان شعر - خانه شعر - کوچه باغ شعر - شاعر - شعر نو

۲۰۱ مطلب با موضوع «رضی‌الدین آرتیمانی» ثبت شده است

رباعی در صومعه و مدرسه گشتیم بسی رضی‌الدین آرتیمانی

در صومعه و مدرسه گشتیم بسی

در دهر نبود، هیچ فریادرسی

رندی ز کجا و زهد و سالوس کجا

دین و دنیا بهم ندیده است کسی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی

رباعی گر بوئی از آن زلف معنبر یابی رضی‌الدین آرتیمانی

گر بوئی از آن زلف معنبر یابی

مشکل که دگر پای خود از سر یابی

از خجلت دانائی خود آب شوی

گر لذت نادانی ما دریابی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی

رباعی تا جانب دوست رو ز هر سو نکنی رضی‌الدین آرتیمانی

تا جانب دوست رو ز هر سو نکنی

از گلبن تحقیق گلی بو نکنی

چون جانب دوست رو نهی هر جا هست

ز نهار بجانب دگر رو نکنی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی

رباعی تا در ره دوست سر ز پا میدانی رضی‌الدین آرتیمانی

تا در ره دوست سر ز پا میدانی

نه مبدأ خود، نه منتها میدانی

در عالم آشنائی ای بیگانه

تا بیگانه ز آشنا میدانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی

رباعی ای پادشه مملکت آگاهی رضی‌الدین آرتیمانی

ای پادشه مملکت آگاهی

در زیر نگین تو را، ز مه تا ماهی

باختم رسل چسان رسالت شد ختم

ختم است چنان، بحضرت تو شاهی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی

رباعی لیلی خواهی به تربت مجنون شو رضی‌الدین آرتیمانی

لیلی خواهی به تربت مجنون شو

لؤلؤ خواهی به لجه جیحون شو

گفتی که برون شوم بی‌معرفتی

با خود چه شوی، برو ز خود بیرون شو

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی

رباعی آنانکه جمال غیب دیدند همه رضی‌الدین آرتیمانی

آنانکه جمال غیب دیدند همه

رفتند و به عیش آرمیدند همه

یک حرف ز مدعا نگفتند بکس

با آنگه به مدعی رسیدند همه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی

رباعی ای تخت تجمل تو بر علیین رضی‌الدین آرتیمانی

ای تخت تجمل تو بر علیین

افتاده ز جای آنچنان، جای چنین

نه راه پس و نه راه پیشت باشد

بگذار ز خجلت و فرو شو بزمین

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی

رباعی نی در غم فرزند و زن و خویشم من رضی‌الدین آرتیمانی

نی در غم فرزند و زن و خویشم من

نی خویش به قید مذهب و کیشم من

رفتم که حساب خود کنم هیچ نبود

شاید اگر از هیچ نیندیشم من

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی

رباعی صد شکر که نیستم من از بی‌خبران رضی‌الدین آرتیمانی

صد شکر که نیستم من از بی‌خبران

گه مست ز وصلم و گهی از هجران

دانشمندان تمام گریٰان بر من

خندان من دیوانه به دانشمندان

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی